เกี่ยวกับ SAMSON

ข้อมูลบริษัท


ชื่อ SAMSON CO.,LTD
ประธานบริษัท เรียวจิ โยชิโอกะ

ฝ่ายงานต่างประเทศ (สำนักงานโตเกียว)


ที่อยู่ 1-4-1, โอโมริโฮน-โช, โอตะ-กุ, โตเกียว, 143-0011 ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ +81-3-6423-1171
แฟกซ์ +81-3-3761-0342
อีเมล overseas@samson.co.jp

SAMSOLUTION International CO.,LTD.  
( สาขาย่อยในต่างประเทศ ที่ประเทศไต้หวัน )


ที่อยู่ 7F-8,No.12,LN.609,SEC.5, ถนน ฉงซิ่น, เขตซานฉง,
นิว ไทเป ซิตี้ 24159, ไต้หวัน (R.O.C)
โทรศัพท์ +886-2-2278-3636
แฟกซ์ +886-2-2278-3535

สำนักงานใหญ่ และ ที่ตั้งโรงงาน


ที่อยู่ 3-4-15, ยาฮาตะ-โช, คังออนจิ-ซิตี้, คางาวะ, 768-8602 ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ +81-875-25-4581
แฟกซ์ +81-875-23-1123
เริ่มก่อตั้ง 6 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1945
จดทะเบียนนิติบุคคล 2 มีนาคม ปี ค.ศ. 1956
ทุนจดทะเบียน ¥250,000,000
พนักงาน 381 คน (เมษายน ปี ค.ศ.2021)

ประวัติของบริษัท

1940

ปี ค.ศ.1945พฤศจิกายนก่อตั้งขึ้นในชื่อ "Okazaki ironworks"

1950

ปี ค.ศ.1956มีนาคมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

1960

ปี ค.ศ.1965มีนาคมก่อสร้างสำนักงานใหญ่และโรงงาน ที่เมืองคางาวะ

1980

ปี ค.ศ.1980ตุลาคมเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก "Okazaki ironworks" เป็น "SAMSON CO.,LTD."

ปี ค.ศ.1982กันยายนบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ ด้านข้อมูลทางเทคนิคกับ บริษัท Booster Co., Ltd (ประเทศเกาหลี)

ปี ค.ศ.1988สิงหาคมก่อสร้างโรงงานใหม่ สำหรับอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร

ปี ค.ศ.1989เมษายนก่อสร้างโรงงานสำหรับหม้อไอน้ำหลังที่สอง และโรงงานใหม่สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักร

1990

ปี ค.ศ.1991ตุลาคมก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่

ปี ค.ศ.1993กันยายนก่อตั้งแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปี ค.ศ.1998มิถุนายนได้รับการรับรอง ISO 9001 สำหรับ "หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์เสริมของหม้อไอน้ำ"

2000

ปี ค.ศ.2000มิถุนายนได้รับการรับรอง ISO 9001 สำหรับ "อุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร และอุปกรณ์สำหรับการปรับสภาพน้ำ"

ปี ค.ศ.2005มิถุนายนได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
หม้อไอน้ำ, ระบบหม้อไอน้ำ, อุปกรณ์เสริมสำหรับหม้อไอน้ำ, อุปกรณ์สำหรับแปรรูปอาหาร และอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพน้ำ ของ Samson ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน ISO 14001

2010

ปี ค.ศ.2012มีนาคมก่อสร้าง "Samson Tokyo buildings" เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารธุรกิจต่างประเทศ

ปี ค.ศ.2014เมษายนบรรลุข้อตกลงกับ JICA (Japan International Cooperation Agency) ในการจำหน่ายเครื่องอบฆ่าเชื้ออาหารในประเทศอินโดนีเซีย

ปี ค.ศ.2015เมษายนจัดตั้งแผนก "SPECIAL PROJECT & OVERSEAS SALES DIVISION" เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และทำการตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้น

ปี ค.ศ.2017เมษายนได้รับการรับรอง ISO 9001 สำหรับ "หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์เสริมของหม้อไอน้ำ"

ปี ค.ศ.2017พฤษภาคมจัดตั้ง "OVERSEAS SALES DIVISION"

ปี ค.ศ.2017มิถุนายนได้รับรางวัล "Technology Award" จากสมาคมแก๊สแห่งประเทศญี่ปุ่น จากการร่วมพัฒนา "ระบบผลิตก๊าซร่วมประสิทธิภาพสูง 390 กิโลวัตต์ XIA"

ปี ค.ศ.2019มิถุนายนก่อสร้าง "SAMSOLUTION CENTER"

ปี ค.ศ.2019ธันวาคมก่อตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ “SAMSOLUTION International CO.,LTD”


コンテンツに戻る

ページの先頭へ